Spreekbeurten

Wat is er mooier dan een echte valkenier spelen tijdens je speekbeurt? Daarmee haal je zeker een geweldig punt.

Je kunt de spreekbeurt houden over roofvogels in het algemeen of over een van de roofvogels in het bijzonder die op het centrum aanwezig zijn. Hierbij kun je denken aan Valken, Havik, Buizerd, Uil, Papegaai, Fretten enz. enz.

Je komt ruim voor je spreekbeurt naar het Roofvogelcentrum en krijgt privéles van Albert Loomans! Hij zal je alles vertellen wat nodig is om een geweldige spreekbeurt te houden. Natuurlijk leert hij je hoe je een vogel vast moet houden op de handschoen, want dat gaat ook gebeuren tijdens de spreekbeurt!

Op de dag van de spreekbeurt komt valkenier Albert met de vogels naar school, hij zal je helpen tijdens de spreekbeurt en jij zult helemaal de blits maken met een vogel op je hand. Geen vraag is je teveel want alle antwoorden heb je tijdens het bezoek aan het centrum gekregen.

Kosten

In overleg.

Schoolbezoek

Laten we hopen dat onze kinderen weten dat melk van de koe of geit komt en het vlees van varken of kip! Maar door de digitalisering komt een en ander wel steeds meer op de achtergrond te staan.

Albert Loomans komt graag naar school of instelling om iedereen deelgenoot te maken van zijn kennis over roofvogels. Al was het alleen maar om de overlevering in stand te houden.

Albert komt naar de aula of klas en geeft uitleg over de historie en het ontstaan van de valkerij. Hij laat diverse attributen zien die hiermee verband houden. Een en ander is perfect voor de ondersteuning van een biologie les. Natuurlijk mogen de vogels niet ontbreken en bij enkele kinderen of docenten zullen ze op de arm verschijnen. Bij elke vogel volgt een uitgebreide uitleg over herkomst en soort.

Kosten

In overleg.

Algemeen

Niet op zaterdag en zondag. Duur ongeveer 2 uur.

Albert Loomans:

Wolfsberg 60
5721HV Asten

Adres Roofvogelcentrum:

Waardjesweg 15
5725TB Asten-Heusden

Bank:

IBAN: NL55 RABO 0101 2267 13
T.n.v.: Stichting Roofvogelbehoud Nederland
Plaats: Asten